Tag Archives: ซิลลิคอน วัลเลย์ แบงก์

“ฝนตก” บ้านเขา (สหรัฐฯ) อย่าให้ “นํ้าท่วม” บ้านเรา!

ในขณะที่การหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปของประเทศไทยกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น ทั้งๆ ที่ยังไม่มีการยุบสภานั้นเอง