Tag Archives: ซินแส

“หมอดู” คู่กับ “หมอเดา” หมอนี้ “เดาถูก” เผง 1 เรื่อง

หนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ ในช่วง 2-3 วันมานี้ รายงานตรงกันว่า ปีใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเชียบ การเฉลิมฉลองต่างๆแทบไม่มีเลย หรือถ้ามีก็จะเป็นไปอย่างแกนๆ เพราะการกลับมาระลอก 2 ของโควิด-19 ทำให้คนไทยใจฝ่อกันไปหมด