Tag Archives: ช่องทาง

“ยกการ์ด” ให้สูงไว้ จะได้ไม่ต้อง “ล็อกดาวน์”

นี่แหละที่ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆ ท่านพูดกันอยู่เสมอว่า คนเราเวลามีเคราะห์ หรือมีเรื่องร้ายๆ อะไรเกิดขึ้นละก็มักจะมีซ้ำๆ ซากๆ  ตามมาอยู่เสมอๆ