Tag Archives: ช็อปหนังสือช่วยชาติ

ช็อป “หนังสือ” กันเถอะ ช่วย “ชาติ+หนังสือ” พร้อมกัน

ผมได้รับ “จดหมายน้อย” จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสำคัญข่าวหนึ่งของแวดวง “หนังสือ” ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไปด้วย