Tag Archives: ชุมชน

บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าโครงการ “บี.กริม บวร” จัดกิจกรรมนำร่อง “จัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจน” ที่ จ.สระแก้ว

บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าผลักดันโครงการ “บี.กริม บวร” (บวร = บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

“THAI TONE SHOP” ยกระดับผลผลิตจากชุมชนสู่ผลงานดีไซน์สุดล้ำ เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมไทยตอบโจทย์ความต้องการตลาดอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โว้ก ประเทศไทย (VOGUE Thailand) ยกระดับผลผลิตจากชุมชนรังสรรค์เป็นงานดีไซน์สุดล้ำ เปิดตัวป็อปอัพสโตร์ “THAI TONE SHOP” สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมไทยทุกแขนงจากชุมชนท้องถิ่น