Tag Archives: ชุมชนท่องเที่ยว

จ.อุบลฯ เปิดตัว 3 หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมครบวงจร “บ้านลาดเจริญ-บ้านปากกะหลาง-บ้านท่าล้ง”

จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขับเคลื่อนแผนชุมชนท่องเที่ยว OTOP เปิดตัว 3 หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมครบวงจร “บ้านลาดเจริญ-บ้านปากกะหลาง-บ้านท่าล้ง” เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม ชิม ช็อปสินค้า OTOP กระจายรายได้ถึงชุมชนโดยตรง