Tag Archives: ชาวเขา

เมืองสุขสยาม จัดงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” จำลองแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ 11 ชนเผ่า

เมืองสุขสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชน จัดงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ จำลองวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม