Tag Archives: ชาวนาไทย

ไชโย! ข้าวหอมมะลิไทย ได้ครอง “แชมป์โลก” อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ก่อนวัน “พ่อแห่งชาติ” 1 วัน มีข่าวดี ข่าวหนึ่งเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยของเรา สมควรแก่การนำมาบันทึกไว้ เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยและลูกหลานในอนาคต