Tag Archives: ชาติชาย พยุหนาวีชัย

เสียดายนักการเงินแห่งปี “ผอ.ออมสิน” ได้เวลาเกษียณ

ในท่ามกลางข่าวไวรัสมหาภัยโควิด-19 ยึดหน้า 1 และหน้าในๆ ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ตั้งแต่ข่าวหัวยักษ์ไปจนถึงข่าวเล็กข่าวน้อย ตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีธนาคารอยู่ธนาคารหนึ่ง สามารถแทรกตัวเข้ามาเป็นข่าวกับเขาด้วยหลายครั้งหลายหน

เบื้องหลังความสำเร็จ ธนาคารออมสินยุคดิจิทัล

เมื่อวานนี้ผมรายงานให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบแล้วว่า ในการประกาศ ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ธนาคาร “ออมสิน” ได้รางวัลใหญ่ไปถึง 2 รางวัล