Tag Archives: ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

คำขวัญ “การบินไทย” วันนี้ อย่าหมิ่นเงินน้อย/อย่าคอยวาสนา

ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย ในหน้าเศรษฐกิจไทยรัฐ ฉบับเมื่อวานนี้แล้ว ก็รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่ง…ขออนุญาตนำมาแชร์ต่อในวันนี้นะครับ