Tag Archives: ชวนอินดี้

เมด บาย เลกาซี่ ฟลี มาร์เก็ต ครั้งที่ 10

งานตลาดฟลีมาร์เก็ต เมด บาย เลกาซี่ ครั้งนี้จัดขึ้นที่โกดังเก่าของบริษัทเสริมสุข ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตรงท่าเรือเป๊ปซี่ ตรงสถานที่จัดงานเป็นโกดังสินค้าเก่า ติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีสะพานตากสินเป็นฉากหลังและการเดินทางมางานก็แสนสะดวกสบาย