Tag Archives: จุฬาฯ–ธรรมศาสตร์

No Thumbnail

ฝากถึงจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ อย่าหยุดแค่ “บอลประเพณี”

ผมได้รับการฝากฝังและร้องขอจากหลายๆ สาย ขอให้ช่วยเขียนประชาสัมพันธ์ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ที่จะเตะในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ให้ด้วยในคอลัมน์นี้