Tag Archives: จันกะผัก

ของอร่อย “เชียงราย” อร่อยสไตล์ “ซอกแซก”

สารคดีชุดซอกแซกเชียงรายครั้งนี้ของทีมงานซอกแซกจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลย หากไม่พูดถึงเรื่องอาหารการกิน ประเภท “ของอร่อยเมืองเชียงราย” ที่เมื่อไปถึงแล้วควรต้องหาโอกาสลิ้มรสสักครั้ง