Tag Archives: จังหวัดเชียงใหม่

ททท. ฟื้นฟูธรรมชาติ ปลูกป่า ‘ห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รณรงค์ท่องเที่ยวแบบไร้คาร์บอน รักษาสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐและเอกชนผนึกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในงานเทศกาลสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Festival