Tag Archives: จังหวัดบุรีรัมย์

70 ปีเส้นทางกัญชาไทย แล้ว “ตัวตลก” ก็เป็น “พระเอก”

ผมคุ้นเคยรู้จักและได้ยินคำว่า “กัญชา” มาร่วมๆ 70 ปีเข้านี่แล้ว ตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์