Tag Archives: งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

วันวิสาขบูชาโลก 2561 จัดอีกครั้งในประเทศไทย

คงจะทราบกันดีแล้วว่า “วันวิสาขบูชา” ที่จะเวียนมาถึงในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม หรืออีก 5 วันนับจากวันนี้ไป นอกจากจะเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกแล้ว ยังได้รับการประกาศจากสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย