Tag Archives: งานวันเด็ก

“วันเด็ก” ยุค “นิวนอร์มอล”+ วิ่ง “ไหว้พระ 9 วัด” ออนไลน์

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ตรงกับ “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของรายการ “เสาร์สารพัน” มาตั้งแต่ต้นที่จะมอบพื้นที่คอลัมน์ส่วนใหญ่ในการเชิญชวน “เด็กไทย” ไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดขึ้น…