Tag Archives: งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง

ใกล้เทศกาลเข้าพรรษา “ทำบุญ”+“เที่ยว” ที่ไหนดี?

ความจริงวันเข้าพรรษาปี 2561 ยังอยู่อีกประมาณ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้เป็นต้นไป แต่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในด้านจัดงานเข้าพรรษาเริ่มทยอยส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาถึงทีมงานซอกแซกเป็นระยะๆ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมโน่นแล้ว