Tag Archives: งพลาสติก

หวั่นพิษสง “พลาสติก” ทั่วโลกรณรงค์ “ลดใช้”

เนื่องจากโลกเราทุกวันนี้มี “วันสำคัญ” เกิดขึ้นมากมายจนเกือบจะเรียกได้ว่าเกิน 365 วันเข้าไปแล้ว ทำให้พวกเราชาวโลกทั้งหลายแทบจะจำไม่ได้ว่าวันไหนเป็นวันสำคัญของโลกในเรื่องใด?