Tag Archives: งบประมาณแผ่นดิน

“งบประมาณ 63” มาแล้ว ฝาก “วินัยการคลัง” ไว้ด้วย

ผมตั้งใจว่าจะเขียนถึง “สาระ” ในหนังสือพิเศษฉบับ ส.ค.ส. ที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาล “บิ๊กตู่ 1” คุณสมหมาย ภาษี ส่งมาให้ผมอย่างกว้างๆ