Tag Archives: คุณหมอแท้จริง ศิริพานิช

เหรียญ “มงคล” ตรุษจีน ของฝากจาก “เมาไม่ขับ”

หลายๆปีมานี้ก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีนหนึ่งหรือสองวัน ผมจะได้รับ “อั่งเปา” จากมูลนิธิเมาไม่ขับของคุณหมอแท้จริง ศิริพานิช พร้อมด้วยแผ่นข้อความขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มูลนิธิคุณหมอจะดำเนินการในช่วงตรุษจีนอยู่เสมอๆ