Tag Archives: คำสั่งสอนของ “แม่”

อย่าลืมคำสอนของ “แม่” ทบทวนแล้วปฏิบัติตาม!

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 1 วัน ซึ่งในธรรมเนียมไทยโบราณ มักเรียกกันว่า “วันสุกดิบ”