Tag Archives: ​ คำค้น

ลง “นะหน้าทอง” ไทยแลนด์ ให้ “เป็นที่รัก” ของ “ทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา “Google ประเทศไทย” แถลงข่าวที่มักแถลงเป็นประจำในวันสิ้นปีว่า เรื่องใดๆหรือหัวข้อใด? หรือถ้อยคำใดๆ ที่คนไทยเข้าค้นหามากที่สุดในปีนั้นๆ