Tag Archives: คาร์ซีต

ดราม่า “คาร์ซีต” “ของดี” ที่มาผิดเวลา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราวสักวันที่ 8 พฤษภาคมเห็นจะได้…เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศเผยแพร่…พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2565 มีใจความสำคัญเกี่ยวกับเด็กและคาร์ซีตประจำรถยนต์โดยสรุปว่า