Tag Archives: คอลัมนิสต์

สวัสดีปีใหม่ 2562 “46 ปี” เหะหะพาที

สวัสดีปีใหม่ 2562 นะครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ขอให้โชคดี ขอให้ มีชัย มีความสุข ประสงค์สิ่งใดปรารถนาในเรื่องใด ขอให้สมประสงค์และสมปรารถนาในสิ่งนั้นๆ และเรื่องนั้นๆ ทุกประการนะครับ