Tag Archives: คอนเสิร์ตการกุศลจีวันแบนด์

คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

นับเนื่องจากคอนเสิร์ตโดย ศิลปิน จิตรกร และนักดนตรี นามดินป่า จีวัน หรือ วงดนตรีจีวันแบนด์ ได้กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตธรรมะเต็มรูปแบบ ร่วมกับกัลยาณมิตรจัดกิจกรรมครั้งแรกคือ คอนเสิร์ต “เปิดดวงตา”