Tag Archives: ความยั่งยืน

ครั้งแรกมหกรรมที่รวมพลังองค์กรและนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไทย “Thailand Sustainability Expo 2020”

ครั้งแรกของการผนึกพลังผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนของประเทศไทยกับ Big event แห่งปี “Thailand Sustainability Expo 2020” ชูแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” 1-4 ตุลาคม นี้