Tag Archives: ครูไพบูลย์ บุตรขัน

No Thumbnail

ลุ้นครูไพบูลย์ บุตรขัน บุคคลสำคัญของโลก 2565

เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าในการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้หารือกันถึงการเตรียมการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญของไทย เพื่อเสนอต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อๆไป รวม 4 รายด้วยกัน