Tag Archives: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สยามไดกิ้นเซลส์” ลงนามเอ็มโอยู “สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักศึกษาในสังกัด “อาชีวศึกษา” มอบชุดศึกษาเครื่องปรับอากาศให้ 19 สถาบัน มุ่งเสริมทักษะในภาคปฏิบัติ

มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ให้มีความรู้ ทักษะด้านเครื่องปรับอากาศ ก้าวสู่การเป็นช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพ เพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต