Tag Archives: ข้อเข่า

Viatris จัดแคมเปญ “เรื่องเข่า ต้องให้ “ไว” ในวันโรคข้อสากล

เนื่องในโอกาสวันโรคข้อสากล หรือวันที่ 12 ตุลามคม 2564 ที่ผ่านมา Viatris (เวียร์ทริศ) บริษัทชั้นนำด้านสุขภาพของโลกจัดแคมเปญ “เรื่องเข่า ต้องให้ “ไว” อันมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และวิธีการป้องกันโรคข้อเข่าให้แก่ผู้สูงอายุ