Tag Archives: ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก

สุดปลื้ม…”นวดไทย” มรดกไทยสู่มรดกโลก

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ในช่วงหัวคํ่าวันเสาร์ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นถึง 2 ข่าวในวันเสาร์นี้จากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ที่วางกองอยู่บนโต๊ะของผม