Tag Archives: ของฝาก

ปลากุเลา “ตากใบ” ราชา “ปลาเค็ม” สยาม

สัปดาห์ที่แล้ว หัวหน้าทีมซอกแซก เดินทางไกลไปร่วมสัมมนากับคณะผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี

ไปชิม “เค้ก” กลางทุ่ง! “บ้านนาคาเฟ่” อุดรธานี

ถือเป็นธรรมเนียมของหัวหน้าทีมซอกแซกไปแล้วละครับที่จะต้องหอบหิ้ว “ของฝาก” เวลาไปร่วมพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา หรือการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาประจำปีที่หมุนเวียนกันไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มาฝากท่านผู้อ่านในคอลัมน์ “ซอกแซก” ของสัปดาห์ต่อมา