Tag Archives: ขยายตัว

GDP มีประโยชน์แน่ แต่ต้องใช้อย่างมีสติ

ผมเขียนมาหลายครั้งว่า GDP เป็นสิ่ง “สมมติ” แม้จะสมมติจาก “ฐาน” ที่สามารถวัดได้ ตรวจสอบได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีเรื่องที่วัดไม่ได้ทั้งหมด ต้องใช้วิธีคาดคะเน หรือประมาณการควบคู่ไปด้วยอีกหลายๆ ส่วนในตัวเลขที่ประกอบกันเป็น GDP

ตั้งเป้าเศรษฐกิจโต 4% ยากส์! แต่ก็เอาใจช่วย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดเผยผ่านรายการ “นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่อง” ในเพจไทยคู่ฟ้าว่า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปีนี้ให้ขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 4 ให้จงได้