Tag Archives: ขนทรายเข้าวัด

ออนเซนเข็นกระเป๋า เที่ยวงาน “เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย” ณ วัดพระเชตุพน

สวัสดีปีใหม่ไทย…วันที่ 13 เมษายน 2566 หลังจากสรงน้ำพระที่บ้าน และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เสร็จแล้ว ช่วงบ่ายคุณปู่หัวหน้าทีมซอกแซกก็ชวนนั่งรถไฟฟ้าไปงานสงกรานต์วิถีไทยโดยมีจุดมุ่งหมายคือ ไปทำบุญที่ “วัดโพธิ์” กันค่ะ