Tag Archives: กำไร

เจอแล้ว “วัคซีนใจ” เข็ม 2 ครึ่งปีแรก “ธนาคาร” มีกำไร

ผมเรียนท่านผู้อ่านไว้แล้วว่า ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของกรมสุขภาพจิต ที่ขอให้คนไทยเราหมั่นฉีดวัคซีนทางใจ เพื่อป้องกันโรค “จิตตก” ที่กำลังเกิดขึ้น เพราะโรคโควิด–19 ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเวลานี้