Tag Archives: การแสดง

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำชมออนไลน์ “อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน”

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ         พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 สุดยอดการแสดงระดับโลกที่ทุกคนรอคอยกำลังจะกลับมา

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 23 เทศกาลประจำปีที่ร่ายสีสันให้กับกรุงเทพมหานครมายาวนานกว่า 23 ปี  กับการจัดสุดยอดศิลปะการแสดงและดนตรีระดับโลกมาให้ชาวไทยได้รับชม