Tag Archives: การเคหะฯ

ย้อนอดีต “สวนนวมินทร์ฯ” “การต่อสู้” ที่คนไทย “หลงลืม”

เมื่อตอนที่ชาวชุมชนคลองจั่นมาร้องทุกข์กับผม และผมก็เขียนระบายความทุกข์ให้แก่พวกเขาถึง 3 วันเต็มๆ เมื่อต้นๆ เดือนตุลาคมนั้น…ผมยังมีความหลังอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเขียนมากๆ แต่ต้องขอขยักเอาไว้ก่อน

ขอบคุณ “เคหะแห่งชาติ” ระงับ “คอนโด” คลองจั่น

ท่านผู้อ่านคงจะพอจำได้เมื่อประมาณต้นๆเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมเขียนถึง “ฝันร้าย” ของชาวชุมชน “คลองจั่น” เขตบางกะปิ

ถมสระ “รื้อสวน” ทำคอนโดฯ อีก “ฝันร้าย” ของชาวคลองจั่น

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงโครงการ “ในฝัน” ของการเคหะแห่งชาติ ที่กลายเป็น “ฝันร้าย” ของชุมชนคลองจั่น เพราะจะมีการสร้าง “คอนโดฯ” ยักษ์ 4 แท่ง และสร้างอาคารสำนักงานการเคหะใหม่สูง 35 ชั้น เพื่อต้อนรับรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล ณ หมู่บ้านชุมชนคลองจั่นด้านถนนนวมินทร์

ทุกข์ของชุมชน “คลองจั่น” ในวันที่ “ฝันร้าย” จะมาเยือน

ผมจะแว่บไปพักผ่อนกับญาติสนิทมิตรสหายกลุ่มหนึ่ง ที่จังหวัดหนึ่ง ซึ่งแม้จะไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก แต่ก็ ไม่มีเครื่องส่งแฟกซ์ให้ผมใช้ในการส่งต้นฉบับ…จึงต้องเขียนเรื่องแห้งๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 วัน