Tag Archives: การประชุม

50% ของผู้วางแผนจัดการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลับมาวางแผนการจัดประชุมในรูปแบบปกติที่ผู้เข้าร่วมประชุม มาพบเจอกันอีกครั้ง

เมื่อธุรกิจต่างๆ เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) การจัดงานประชุมและอีเวนต์ก็ค่อยๆ กลับมา พร้อมกับหลายตัวแปรที่ต้องนำมาพิจารณา จากการทำสำรวจโดยแมริออท บอนวอย ซึ่งเป็นโครงการของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความคาดหมายในการจัดงานประชุมและอีเวนต์ในยุคชีวิตวิถีใหม่