Tag Archives: การฉายหนังครั้งแรกในเมืองไทย

หอภาพยนตร์ฯ ฉาย “Come With Me to the Cinema – The Gregors” ในวาระครบรอบการฉายหนังครั้งแรกในเมืองไทย 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ชวนชม “Come With Me to the Cinema – The Gregors” สารคดีความยาว 150 นาที ที่จะพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปยังประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นอกกระแสในเยอรมนี