Tag Archives: กรุงรัตนโกสินทร์

ไปเรียน “ประวัติศาสตร์ไทย” ที่ “ศาลหลักเมือง” กรุงเทพฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ของชาวจีนและตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็นวันพระ และโดยธรรมเนียมไทยก็มักจะมีการทำบุญใส่บาตรหรือสวดมนต์ไหว้พระกันเป็นประจำอยู่แล้ว

สุดทางที่…“กรุงเทพฯ” ความฝัน “ตลอดกาล” คนไทย

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ครบ 240 ปี โดยได้กล่าวขอบคุณมหานครแห่งนี้ในฐานะที่เป็น “มหานคร” ของคนไทยทั่วประเทศ

ขอบคุณ “กรุงเทพมหานคร” นครของ “คนไทย” ทั้งประเทศ

วันนี้เป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครบรอบ 240 ปี นับแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325

อีกหนึ่งงานใหญ่ที่ “รออยู่” ฉลอง “รัตนโกสินทร์” 240 ปี

วันนี้ (ศุกร์ที่ 15 เมษายน) เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดอย่างเป็นทางการ สำหรับเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับ…งานเฉลิมฉลองหลายๆ งานจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้าย