Tag Archives: กรรม

เป็นห่วง “กรรม” ระดับโลก จะบดบัง “บุญ” ประเทศไทย

เมื่อ 2-3 วันก่อนผมเขียนไว้ว่า โควิด-19 กำลังจะค่อยๆ ซาลงในประเทศไทย โอกาสที่เราจะค่อยๆ ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว เหมือนว่า “บุญ” ของประเทศไทย เริ่มจะกลับมาแล้ว