Tag Archives: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงสุขภาพภาคตะวันออก

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี และ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ