Tag Archives: กรมราชทัณฑ์

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘กรมราชทัณฑ์’ จัดโครงการ “S&P อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร-เบเกอรี่-เครื่องดื่ม จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 49 ปี เพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคม