Tag Archives: กรมพัฒนาชุมชน

“60 ปี” กรมพัฒนาชุมชน 60 ปีที่ต้อง “ปรบมือ” ให้

ผมก็เพิ่งทราบจากการดูข่าวช่วงเย็นๆ ของทีวีช่องหนึ่งว่ากรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่จะถึง