Tag Archives: กรมการพัฒนาชุมชน

ฟ้าใหม่ “กรมพัฒนาชุมชน” ไม่ใช่ “ลูกเมียน้อย” อีกแล้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเขียนถึงข่าวแจกของทางราชการที่ผมเห็นว่าดีมาก และมีประโยชน์มากแก่พี่น้องชาวชนบท ว่าด้วยการเปิด “แพลตฟอร์ม” ขายของทางออนไลน์ขึ้นมาใหม่ แพลตฟอร์มหนึ่ง