งาน Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกอันทรงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของไทย ให้ยังคงความดีงามอย่างยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสืบต่อไป

สงกรานต์, Water Festival 2024, เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย, จัดที่ไหน, งานสงกรานต์, เชียงใหม่, จัดเมื่อไหร่, ที่ไหนดี, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

พร้อมต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของไทยเบฟ ที่ต้องการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ตอกย้ำแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ให้มีความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทย สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” อันทรงคุณค่าของโลก ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

สงกรานต์, Water Festival 2024, เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย, จัดที่ไหน, งานสงกรานต์, เชียงใหม่, จัดเมื่อไหร่, ที่ไหนดี, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับว่าเป็นงานสงกรานต์ต้นแบบของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในมิติต่าง ๆ อาทิ

การสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บกลับรีไซเคิล การเชื่อมโยงต่อยอดเครือข่ายแห่งความยั่งยืนให้กับชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างงาน และความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง

สงกรานต์, Water Festival 2024, เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย, จัดที่ไหน, งานสงกรานต์, เชียงใหม่, จัดเมื่อไหร่, ที่ไหนดี, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงการจัดงานรวม 6 จังหวัดทั่วประเทศ ให้มีรายได้กว่า 2.6 ล้านบาท โดยในปีนี้ตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมากว่า 3 ล้านบาท

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้ยังคงเตรียมจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ จากพลังความร่วมมือของหลายภาคส่วน นำโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายอีกหลายภาคส่วน ภายใต้แนวคิด 
“เย็นฉ่ำ ชื่นใจ”

โดยมีบริการล่องเรือด่วนเจ้าพระยา ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ที่ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกและ ก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปกับกิจกรรมมงคล 10 ประการที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคใน 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้แก่

สงกรานต์, Water Festival 2024, เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย, จัดที่ไหน, งานสงกรานต์, เชียงใหม่, จัดเมื่อไหร่, ที่ไหนดี, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร บน Landmark หลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ท่ามหาราช, ท่ายอดพิมาน, ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ท่าศาลเจ้ากวนอู และ คลองโอ่งอ่าง

ภาคเหนือ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ ที่ จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่

และอีกหนึ่งความพิเศษของงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้คือการขยายพื้นที่จัดงานมาที่ “คลองโอ่งอ่าง” Landmark การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวต้นแบบในด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) การันตีด้วยรางวัล Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka กับกิจกรรมมากมาย อาทิ

สงกรานต์, Water Festival 2024, เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย, จัดที่ไหน, งานสงกรานต์, เชียงใหม่, จัดเมื่อไหร่, ที่ไหนดี, ข่าว, ข่าววันนี้, ซูมซอกแซก

พายเรือคายัคสุด Exclusive ทริปเจาะเวลาหาอดีต สัมผัสมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนริมน้ำสมัยรัชกาลที่ 1 กับเรื่องเล่าสองฟากฝั่งตั้งแต่ป้อมพระสุเมรุจนถึงสะพานวัดบพิตรพิมุข ร่วมช้อป ชม ชิม ไปกับร้านเด็ดเจ้าดังมากมาย รวมทั้งกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

“Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับเป็นเทศกาลงานสงกรานต์ที่ช่วยสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่จัดขึ้นประจำปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

จากการผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย จากพลัง Soft Power สู่การเป็น “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” และการเป็น Landmark การท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand