ส่งใจไปเชียร์ “ทีมศิริราช” ในวัน “ผ่าเข่า” ชาวเนปาล

เมื่อวานนี้ผมเขียนถึงโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะนำทีมศัลยแพทย์และพยาบาลไปดำเนินการผ่าตัดข้อเข่าเทียมให้แก่ชาวเนปาลที่ยากจน ณ โรงพยาบาลสิทธัตถะ ลุมพินี ประเทศเนปาล

ตามนโยบาย “มอบความรักให้แก่มนุษยชาติ” หรือ Love for Humanity by Siriraj เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 อันเป็นที่รักและเคารพของปวงชนชาวไทย

เห็นชื่อ โรงพยาบาลสิทธัตถะ สถานที่ที่จะไปดำเนินการผ่าตัดเข่าให้แก่ชาวเนปาล 33 รายในครั้งนี้แล้ว ผมก็ทึกทักว่าน่าจะเป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลที่วัดไทยเราไปสร้าง เพื่อให้บริการแก่ชาวเนปาล และอินเดีย ณ สังเวชนียสถานนั่นเอง

ในข้อเขียนเชิงสารคดีเรื่อง “โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า” ของคุณ ไว เด่นชัย ผู้สื่อข่าวไทยรัฐสุพรรณบุรี ที่มีโอกาสไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล หลายๆ ครั้งในฐานะศิษย์เอกของ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เคยเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2562 ว่า

พระธรรมโพธิวงศ์ ซึ่งมีแนวนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ ได้มีดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลเล็กๆ ไว้ ณ บริเวณวัดสำคัญๆ 3 แห่งด้วยกัน

เรียกชื่อเป็นรวมๆ ว่า “โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า” ณ วัดไทยพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สถานที่ปรินิพพาน และแห่งที่ 3 วัดไทยลุมพินี เนปาล สถานที่ประสูติ

สำหรับโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าที่วัดไทยลุมพินีนั้น ผมเคยแวะไปเยี่ยมชมแล้ว แต่ช่วงนั้นยังเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ลักษณะคล้ายๆ คลินิกเสียมากกว่า

อย่างไรก็ตาม หลังจากเขียนไปแล้วผมก็รู้สึกไม่แน่ใจว่า โรงพยาบาลสิทธัตถะ ที่จะใช้เป็นสถานที่ผ่าตัดเข่าครั้งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลเดียวกับโรงพยาบาลของวัดไทยลุมพินีหรือไม่ เพราะลองเข้าไปค้นในกูเกิลพบว่าที่เนปาล แถวๆ ลุมพินี เขาก็มีโรงพยาบาลชื่อ สิทธัตถะ อยู่เหมือนกัน

เผอิญผมไม่มีโอกาสที่จะสอบถามหาข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง จึงขอ “ติดค้าง” เอาไว้ก่อน

แต่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเดียวกันหรือไม่ก็ตาม การไปอยู่ที่บริเวณ ลุมพินี สถานที่ประสูตินั้นก็ถือว่าค่อนข้างห่างไกลจากความเจริญ และเดินทางไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง

หากไปทางอินเดียก็จะต้องนั่งรถยนต์ไกลมาก หรือแม้แต่จะไปจาก กาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาลก็ไกลเช่นกัน ต้องนั่งรถลัดเลาะภูเขาไปอีกหลายชั่วโมง

เมื่อครั้งที่ผมมีโอกาสไปกราบสักการะสถานที่ประสูติของพระศาสดา ณ ตำบลลุมพินีแห่งนี้ จำได้ว่า คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล หัวหน้าคณะทัวร์แสวงบุญของไทยรัฐเมื่อครั้งนั้น กรุณาเช่าเครื่องบินจากกาฐมาณฑุไปส่งพวกที่เมือง ไภราวา ที่อยู่ใกล้ลุมพินีมากที่สุด

ผมนึกภาพไม่ออกว่าคณะทีมแพทย์ของศิริราช ซึ่งมีคุณหมอ กีรติ เจริญชลวานิช เป็นหัวหน้าคณะจะเดินทางด้วยวิธีใด แต่ก็เดาล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะเป็นการเดินทางที่สมบุกสมบันพอสมควร

แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแน่ๆ ครับ เพราะนอกจากจะได้ผ่าตัดเข่าให้ชาวเนปาลผู้ยากจน ซึ่งผมเชื่อว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยในชีวิตนี้ แล้วยังจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ แก่คณะแพทย์ท้องถิ่น ซึ่งผมเดาว่าน่าจะไม่ทันสมัยเท่าใดนักอีกด้วย

ผมขอแสดงความชื่นชมแก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด แห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้ง กับแนวคิดอันเป็นกุศล และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศไทยเนปาลในครั้งนี้

ขอบคุณไปถึงผู้ริเริ่มโครงการนี้ทุกๆ ท่านด้วยนะครับ รวมทั้งพระภิกษุต่างๆ ที่ผมเอ่ยถึงทุกรูปด้วยความเคารพนับถืออย่างจริงใจ ในคอลัมน์เมื่อวานนี้ ซึ่งอยู่เบื้องหลังโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น

การผ่าตัดจะเริ่มในวันที่ 1–5 ตุลาคมที่จะถึง ผมขอเอาใจช่วยและขอให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในทุกๆประการ…เชียร์เต็มที่เหมือนเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมส์เลยนะครับ คุณหมอครับ!

“ซูม”

ปฏิบัติการ, ผ่าเข่า, ศิริราช, เนปาล, โรคเข่าเสื่อม, หมอกระดูก, มูลนิธิศัลย์สร้างข้อต่อชีวิต, ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช, ข่าว,​ ซูมซอกแซก, ราคา, โรงพยาบาลสิทธัตถะ