“ให้โลหิต ให้ชีวิต” คิง เพาเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สานต่อปณิธานของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ผู้ที่มีหัวใจแห่งการให้ไม่มีที่สิ้นสุด

คิง เพาเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย, กิจกรรม, กุศล, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, รางน้ำ, ซูมซอกแซก

สู่เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งต่อ การให้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรม ให้โลหิต ให้ชีวิตเชิญชวนพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตลอดปี 2566 โดยประเดิมกิจกรรมครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ กรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา กล่าวว่า มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มีปณิธานแน่วแน่ในเรื่องของการ “ให้” ทั้งในเรื่องของการให้โอกาสและให้ชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

คิง เพาเวอร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย, กิจกรรม, กุศล, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, รางน้ำ, ซูมซอกแซก

ล่าสุดกับกิจกรรม ให้โลหิต ให้ชีวิตเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนร่วมกันบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพราะการบริจาคโลหิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นการต่อชีวิตและลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เป็นการช่วยส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการทำความดีให้กับทุกคน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้พนักงานได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาบริการ

โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 3 ครั้งตลอดทั้งปี ได้แก่วันที่ 3 เมษายน, 3 กรกฎาคม และ 9 ตุลาคม 2566, คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต วันที่ 7 เมษายน, 11 กรกฎาคม และ 12 ตุลาคม และจะขยายกิจกรรมสู่ คิง เพาเวอร์ สาขาอื่นๆ ต่อไป ถือเป็นการส่งต่อการ ให้โลหิต ให้ชีวิตสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์