ยูโอบีเผยกลยุทธ์การลงทุน ช่วยลูกค้ารับมือกับความผันผวนของตลาดในปี 2566

ยูโอบี ประเทศไทย จัดงานสัมมนาการลงทุนประจำปีเพื่อเผยกลยุทธ์และข้อมูลด้านการลงทุน เชิงลึกประจำปี 2566 ให้แก่ลูกค้า

ซึ่งกลยุทธ์ที่ทางธนาคารแนะนำ ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจการเงินของสหรัฐฯ แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ ชนชั้นกลางในเอเชียส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลก และโครงสร้างของ Global Healthcare เช่น เทคโนโลยีด้านสุขภาพในระยะยาว งานสัมมนายังกล่าวถึงการที่เศรษฐกินในภูมิภาคเอเชียเริ่มที่จะไม่ต้องพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการลงทุน

ยูโอบีเผยกลยุทธ์การลงทุน รับมือกับความผันผวนของตลาดในปี 2566, เศรษฐกิจ, สภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ธนาคาร, มูลค่าหุ้น, ซูมซอกแซก

คุณยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Personal Financial Services ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2565 เราประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ตลาดจะต้องปรับฐาน และในปี 2566 นี้ เราคาดว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ด้วยการให้ข้อมูลและกลยุทธ์การลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตทางการเงินอย่างชาญฉลาด”

อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐยังคงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่แข็งแกร่งแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายระยะสั้น

อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐยังคงเป็นตัวเลือกการลงทุนที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้กลุ่มธนาคารได้เปรียบในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิและรายได้โดยรวมของธนาคาร แม้ว่าจะมีโอกาสเติบโตในระยะยาว แต่ธนาคารยังคงเป็นธุรกิจหลักที่มีความท้าทาย เนื่องจากธนาคารดิจิทัลค่อยๆ เข้ามามีบทบาทในการแข่งขันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม สำหรับความท้าทายในระยะสั้น ได้แก่ การตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายกองทุนที่ลดลงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ การตั้งสำรองหนี้สูญก็จะถูกลดลงเช่นกัน ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคารในปี 2566

เศรษฐกิจอาเซียนยังคงเติบโตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดี แม้จะเห็นสัญญาณชะลอตัวจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

แม้ว่าเศรษฐกิจในอาเซียน อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เศรษฐกิจในอาเชียนมีโอกาสเติบโตจากการขยายตัวของชนชั้นกลางในเอเชีย ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้อาเซียนมีการพึ่งพาประเทศในตลาดพัฒนาแล้วน้อยลง ระดับมูลค่าหุ้นในอาเซียนมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต ทั้งนี้การเปิดเศรษฐกิจสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาแล้วยังคงสร้างความท้าทายให้กับบริษัทที่ต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออก

ยูโอบีเผยกลยุทธ์การลงทุน รับมือกับความผันผวนของตลาดในปี 2566, เศรษฐกิจ, สภาวะเศรษฐกิจถดถอย, ธนาคาร, มูลค่าหุ้น, ซูมซอกแซก

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นายเอเบล ลิม Head of Wealth Management Strategy and Advisory, UOB Group ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการ TRDI นายนาคร วรกานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sales and Distribution ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย นายยุทธชัย เตยะราชกุล Head of Personal Financial Services ธนาคารยูโอบประเทศไทย คุณสู่ขวัญ บูลกุล แบรนด์ แอมบาสเดอร์ UOB Privilege Banking และนางสาวศิรัถยา อิศรภักดี พิธีกรภายในงาน

อุตสาหกรรมด้านสุขภาพทั่วโลกยังคงเป็นโอกาสแก่นักลงทุน

ขณะที่เราเข้าสู่ปีที่สี่ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ภาคส่วนการดูแลสุขภาพทั่วโลกยังคงสร้างโอกาสสำหรับนักลงทุน อุตสาหกรรมด้านสุขภาพยังคงส่งผลดีต่อวงจรเศรษฐกิจ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกมองว่ามีพื้นฐานแข็งแกร่งมากที่สุด นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ช่วยให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลด้วยต้นทุนที่ลดลง เป็นสิ่งที่หนุนการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาว

คุณยุทธชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “นักลงทุนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และกระจายพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคารยูโอบี สามารถให้คำแนะนำด้วยความใส่ใจในทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ นักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าพวกเขามีเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนและได้พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว”