เหรียญ “มงคล” ตรุษจีน ของฝากจาก “เมาไม่ขับ”

หลายๆปีมานี้ก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีนหนึ่งหรือสองวัน ผมจะได้รับ “อั่งเปา” จากมูลนิธิเมาไม่ขับของคุณหมอแท้จริง ศิริพานิช พร้อมด้วยแผ่นข้อความขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่มูลนิธิคุณหมอจะดำเนินการในช่วงตรุษจีนอยู่เสมอๆ

กิจกรรมหลักของ มูลนิธิเมาไม่ขับ ก็คือการรณรงค์ขอให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการขับรถในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน แล้วก็สงกรานต์ เพราะจะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะมาก

ท่านก็จะออกมาแถลงข่าวขอร้องให้ประชาชนทั้งหลายงดการดื่มสุราในระหว่างขับรถ พร้อมทั้งยกสถิติเรื่องอุบัติเหตุหรือความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อันสืบเนื่องมาจาก “เมาแล้วขับ” เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นตัวอย่างเตือนสติพี่น้องประชาชนไว้ด้วย

แต่สำหรับเทศกาลตรุษจีน คุณหมอแท้จริงจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือการแจกเหรียญมงคลที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วให้แก่ประชาชน จำนวนหนึ่ง

เพื่อให้ประชาชนที่สนใจพกติดตัวหรือติดรถไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเตือนสติไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะระหว่างขับรถในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ภายใน “อั่งเปา” หรือ “ซองแดง” ที่คุณหมอแท้จริงกรุณาให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเมาไม่ขับนำมาแจกให้ผมและเพื่อนๆ ในกองบรรณาธิการไทยรัฐจำนวนหนึ่ง ก็คือ “เหรียญมงคล” ที่จัดทำและเข้าพิธีปลุกเสกก่อนเทศกาลตรุษจีนของแต่ละปีนั่นเอง

สำหรับปีนี้เป็นเหรียญ “เจ้าแม่กวนอิม” ครับ มีขนาดเท่ากันทุกๆ ปี คือ 2×2 เซนติเมตร บรรจุไว้ในซองแดงเล็ก พร้อมข้อความเป็นภาษาจีนว่า “ซินฟู่ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” โดยมีข้อความภาษาไทยกำกับอยู่ด้านล่างว่า…

“มั่งมีศรีสุข โชคลาภ เงินทอง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย”

ในเอกสารข่าวที่คุณหมอแนบมาด้วยให้รายละเอียดว่า เหรียญเจ้าแม่กวนอิมปีนี้ได้รับความสนับสนุนจาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำขึ้น รวมทั้งสิ้น 9,999 เหรียญ

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส ปลุกเสกเหรียญให้เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่จะได้รับแจกในปีนี้นั้น ท่านขอจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่เกิดในปีที่ “ชง” กับปีเถาะหรือปีกระต่ายเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถจะแจกครบแก่ทุกๆท่านได้

ปีเกิดที่ “ชง” กับปีเถาะก็คือ พ.ศ.2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548 และ 2560 นั่นเอง–ท่านที่เกิดใน พ.ศ.เหล่านี้หากมีความประสงค์จะได้รับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมไปบูชา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ครับ

1.เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง พร้อมติดแสตมป์ 5 บาทไว้ที่หน้าซอง

2.แนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่า ท่านเกิดใน พ.ศ.ข้างต้น

3.เรียบร้อยแล้วก็ส่งทั้ง 1. และ 2. ไปที่ มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขที่ 21 ซอยสามัคคี 58 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (ขอเหรียญเจ้าแม่กวนอิม)

เอกสารข่าวกำชับมาด้วยว่า การแจกเหรียญเจ้าแม่กวนอิมชุดนี้จะหมดเขตในวันที่ 31 มกราคม ยังมีเวลาอีก 7 วันนับตั้งแต่วันนี้ ใครรีบเขียนส่งไปวันนี้น่าจะทันกำหนดแน่ๆ

ผมก็ขอทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ให้แก่มูลนิธิเมาไม่ขับ ถึงท่านผู้อ่านที่เกิดในปีชง และมีความประสงค์จะขอรับเหรียญเจ้าแม่กวนอิมด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

วันนี้เพิ่งจะ “ชิวซา” หรือวันที่ 3 ของปีใหม่จีนเท่านั้น ยังอยู่ในห้วงเวลาที่จะกล่าวคำมงคล “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” แก่กันและกันได้อยู่ ผมจึงขอนำวลีนี้มามอบให้ท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่ง

พร้อมกับฝากให้รำลึกอยู่เสมอๆ ว่า “เมาไม่ขับ” นะครับ ไม่ว่าท่านจะได้รับแจกเหรียญเจ้าแม่กวนอิม หรือไม่ได้รับก็ตาม.

“ซูม”

เหรียญ “มงคล” ตรุษจีน ของฝากจาก “เมาไม่ขับ”, มูลนิธิ, เทศกาล, รณรงค์, คุณหมอแท้จริง ศิริพานิช, เจ้าแม่กวนอิม, ซูมซอกแซก